ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ


พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) , (1) และผู้บริหารสถานศึกษา 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 25 เมษายน 2562    เวลา 13:26:23 อ่านแล้ว 341
ผู้โพสท์ - นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสท์ล่าสุด