ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/17iViS0Qc6oQFLvke-m0eeZ073nKmbJtl/view?usp=sharing

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 สิงหาคม 2563    เวลา 16:26:52 อ่านแล้ว 59
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด