ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ต้อนรับผู้ตรวจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ.


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สพฐ. นำโดยนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 28 สิงหาคม 2563    เวลา 22:05:29 อ่านแล้ว 19
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด