ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การนำเสนอความก้าวหน้า การรับการประเมินตามเกณฑ์รับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเนอความก้าวหน้าการรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 31 สิงหาคม 2563    เวลา 13:31:02 อ่านแล้ว 23
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด