ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


วันที่ 3 กันยายน เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะ ประกอบด้วย นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม. เขต 23 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงใช้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้การต้อนรับ


 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 6 กันยายน 2563    เวลา 20:35:01 อ่านแล้ว 66
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด