ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี


ด้วย สพม.23 กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในวันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จึงขอให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน มีเอกสารประกอบการประชุมตามลิ้งค์ด้านล่าง
1รัฐธรรมนูญ2560 http://gg.gg/m2n27
2ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี พศ2561-2580 http://gg.gg/m2n2p
3แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 http://gg.gg/m2n33
4แผนพัฒนาการศึกษาชาติปี2560-2579 http://gg.gg/m2n3r
5คำแถลงนโยบายรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา http://gg.gg/m2n4r
6นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 2563 http://gg.gg/m2n5g
7นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ2564 http://gg.gg/m2n5v
8นโยบาย สพฐ2563 http://gg.gg/m2n67
9แผนพัฒนาด้านการศึกษา (สกลนครหน้า2563) http://gg.gg/m2n6l

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 8 กันยายน 2563    เวลา 17:31:24 อ่านแล้ว 346
ผู้โพสท์ - นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด