ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี


วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมายให้
ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมบรรยายพิเศษการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 9 กันยายน 2563    เวลา 20:36:08 อ่านแล้ว 59
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด