ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


วันที่ 9 กันยายน 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานกรรมการประเมินพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 9 กันยายน 2563    เวลา 20:46:51 อ่านแล้ว 51
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด