ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


วันที่ 22 กันยายน เวลา 08.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 กันยายน 2563    เวลา 20:52:13 อ่านแล้ว 38
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด