ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ


วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการสัมมนาการนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อำเภอเมืองสกลนคร
 


วันที่โพสท์ - วันที่ 22 กันยายน 2563    เวลา 21:00:53 อ่านแล้ว 48
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด