ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันพระราชทานธงชาติไทย (28กันยายน)


วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
นำคณะ ผู้บริหารสำนักงานเขต ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.เขต 23
จัดกิจกรรม การเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28กันยายน)
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 ตุลาคม 2563    เวลา 10:10:58 อ่านแล้ว 60
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด