ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การพัฒนาและสร้างเครือข่ายครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2563


วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมี นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมเป็นเกียรติ ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนวทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
 

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 9 ตุลาคม 2563    เวลา 09:51:31 อ่านแล้ว 58
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด