ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)


วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอการถอดบทเรียน
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมี นางจริยา ปารีพันธ์ รองวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอการถอดบทเรียน
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมี นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  เป็นผู้กล่าวรายงาน รอง ผอ.สพม.เขต 23 ผอ.สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพม.เขต23 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียน 10 โรงเรียนที่ชนะเลิศ


 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 ตุลาคม 2563    เวลา 11:28:05 อ่านแล้ว 36
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด