ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เป็นประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 ตุลาคม 2563    เวลา 11:37:24 อ่านแล้ว 36
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด