ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การเรียกบรรจุผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการเรียกบรรจุผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (ชั้น 2)  ซึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 มีอัตราตำแหน่งว่างสำหรับเรียกบรรจุในครั้งนี้ และอัตราตำแหน่งว่างที่มีมติให้ใช้เพื่อรองรับการบรรจุ  ตามบัญชีรายละเอียดดังแนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 30 ตุลาคม 2563    เวลา 11:07:26 อ่านแล้ว 82
ผู้โพสท์ - นางสาวพรวิภา หาญมนตรี : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด