ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์)


..

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563    เวลา 15:19:35 อ่านแล้ว 37
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด