ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การรายงานข้อมูล (Demo)


การรายงานข้อมูลของสถานศึกาา ในการเข้ารับการอบรม พัฒนา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


การรายงานข้อมูล ผลงาน และ รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563    เวลา 16:54:44 อ่านแล้ว 33
ผู้โพสท์ - นางสาวพรวิภา หาญมนตรี : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด