ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ตรวจสอบภายใน สพม.23 ได้แจ้งปฏิทินหน่วยรับตรวจจำนวน 20 แห่งตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 30 ธันวาคม 2563    เวลา 11:47:45 อ่านแล้ว 148
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.