ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สรุปประเด็นการประชุมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2564


เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือระหว่างสพฐ.กับกรมสุขภาพจิต
ประเด็นที่ 2 การรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2564
ประเด็นที่ 3 เรื่องที่นำเรียนในพุธเช้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 3 มีนาคม 2564    เวลา 16:51:58 อ่านแล้ว 40
ผู้โพสท์ - นางสาวปภาดา คุณพรม : กลุ่มนโยบายและแผน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2021 All rights reserved.