ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ได้จัดหลักสูตรอบรมภายได้หน่วยบริการ วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หัวข้อ/กิจกรรม ตามเอกสารแนบ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 09:45:51 อ่านแล้ว 119
ผู้โพสท์ - นางอุษณีษ์ ราชพิลา : กลุ่มอำนวยการ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด