ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อยโรงเรียน พ.ศ. 2515


เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดทำบัญชีโรงเรียน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 15:50:27 อ่านแล้ว 1140
ผู้โพสท์ - นางทิพย์อักษร สิงหกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน
โพสท์ล่าสุด