สพม. เขต 23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ  2 - 8  พฤศจิกายน  2558
 

นายเสถียร  แสนอุบล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

                    
ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์             นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
รอง ผอ.สพม.เขต 23                 รอง ผอ.สพม.เขต 23
 
 
 คณะ อ.ก.ค.ศ.
     บทบาทและหน้าที่
     รายงานการประชุม
 คณะ กพท.
     บทบาทและหน้าที่
     ระเบียบวาระการประชุม
     รายงานการประชุม
 คณะ ก.ต.ป.น.
     บทบาทและหน้าที่
 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการ
     สภาการศึกษา
 
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.
 สำนักงานรัฐมนตรี
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สำนักงาน กศน.
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 สมศ.
 สทศ.
 กยศ.
 กบข.
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 สำนักงาน สกสค.
 สพป.สกลนคร เขต 1
 สพป.สกลนคร เขต 2
 สพป.สกลนคร เขต 3
 สกสค.สกลนคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   

>>ดาวน์โหลด >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(19/06/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)

   

>>ดาวน์โหลด >> Power Point นำเสนอสหวิทยาเขต

   

>>ดาวน์โหลด >> บัญชีแนบท้าย(แก้ไข)ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(15/10/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(29/9/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (19/02/57)

   

>>ดาวน์โหลด >> คู่มือใช้งานระบบ e-office (07/01/57)
 
 
 
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา (19 พ.ย. 58)
...
ขอความร่วมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติ 16 มกราคม 2560 (18 พ.ย. 58)
...
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (16 พ.ย. 58)
...
ประกาศจากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ชั้นกลาง 2559 (2 พ.ย. 58)
...
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558>>รายการทั้งหมด>> 
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558>>ดาวน์โหลด>> 
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน>>ดาวน์โหลด>> 
   
เรียน ข้าราชการในสังกัด สพม.เขต 23(ข้าราชการที่ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตามคำสั่ง)
เรียน ข้าราชการในสังกัด สพม.เขต 23 ตามที่ข้าราชการได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบรายเดือน (คำสั่ง 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57) จะดำเนินการจ่ายพร้อมกับเงินเดือนวันที่ 27 ตุลาคม 2558..................
แจ้งรายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559
แจ้งรายละเอียดการตกเบิกเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2559 ให้ข้าราชการที่มีชื่อตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตรวจสอบของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการผิดพลาดอย่างไร ให้แจ้ง คุณมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ เบอร์โทร 085-4795983 ให้แจ้งภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 แต่ถ้าถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร และจะดำเนินการโอนเงินตกเบิกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558(ขอแจ้งว่าเงินตกเบิกจะตกเบิกถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนจะเป็นปัจจุบันในเดือนตุลาคม 2558 )...
เรียน ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่ใช้สิทธิ Undo
เรียน ข้าราชการสมาชิก กบข.ที่ใช้สิทธิ Undo ตามที่มีข้าราชการในสังกัดลาออกจาก กบข.นั้นบัดนี้ทาง สำนักงาน กบข.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งให้สมาชิกตรวจจำนวนเงินของตัวเองได้ที่ เว็บไซด์ กบข.(www.gpf.or.th)สามารถตัวสอบด้วยตัวเองและสำนักงาน กบข. จะโอนเงินให้กับสมาชิกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...
 
เอกสาร ID PLAN สพม.เขต 23 สกลนคร (03/11/2558) >>>คลิก>>>
  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา CMSS (05/03/2557)>>ดาวน์โหลด>> 
  แบบฟอร์มใบคำขอต่างๆงานบริหารงานบุคคล >>>คลิก>>>
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
...
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2559
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
...
 
ข้อมูลนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
  คำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 1
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ 2
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ ปี 2558
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  แก้ไข
  แบบ ปร. 4 และ ปร. 6 (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
 
ขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ผอ. โรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ได้แจ้งให้โรงเรียน ขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทาง e-office แล้ว และ ให้โรงเรียน ส่งสหวิทยาเขต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ สหวิทยาเขต ส่งถึง สพม. 23 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในโครงการพิเศษ ไม่ต้องเสนอของบประมาณประจำปี 2560 เนื่องจาก สพฐ. ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ต่างหากแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ...
เตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560-2563
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง ให้เตรียมการจัดทำข้อมูลการขอตั้งงประมาณ ประจำปี 2560-2563 โดยให้ จัดทำข้อมูล ดังนี้ 1. ให้สหวิทยาเขตทุกเขต เป็นผู้พิจารณาเรียงลำดับ ตามเกณฑ์ฯ และแนวทางการพิจาราณา(ดังแนบ) 2. ให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการขอตั้งบประมาณ ประจำปี 2560 (ดังแนบ) 3. ใช้แบบคำขอตั้งงบประมาณ ห้ามเปลี่ยนแปลง 4. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ให้ดูในเอกสารหนังสือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี 60 เว็บ สพฐ. (สำนักนโยบายและแผน ไฟล์ PDF) ส่วนรายละเอียดหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้โรงเรียนได้ทราบอีกครั้ง จึงแจ้งให้เตรียมการในขั้นต้นก่อนล่วงหน้าก่อน 5. เตรียม ส่งรายละเอียดสรุป แต่ละสหวิทยาเขต ภายในวันทีี 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสรุปเข้าประชุมคณะกรรมการ ระดับ เขต และ รายงานในระบบให้ทันตามกำหนดต่อไป...
การจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
...
 
 
 
สื่ออบรมหลักสูตรภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปี 2558 (25/08/2558) >>>คลิก>>>
   
รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
...
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ประจำปี 2558 ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
...
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฯให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในพื้นที่แล้ว เมื่อโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปรายงานกิจกรรมส่ง รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล/โรงพยาบาล ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ด้วยค่ะ...
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบกลาง ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (02/03/58)>>ดาวน์โหลด>> 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ประจำปี 2556 ระดับชาติ (07/03/57)>>ดาวน์โหลด>> 
   
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015"
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2015" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://supremerobotics2015.thailandrobotics.com...
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://younginventors.innoobec.com...
แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมฯ
ประชุมผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมฯ ในวัน 28 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.ขอเลื่อนเวลาเป็น 13.00 น. สถานที่ เดิม ...
 
แบบติดตาม NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
เบอโทรศัพท์ Call Center NEdNet (12/08/57)>>ดาวน์โหลด>> 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.23 (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน (29/07/57)>>ดาวน์โหลด>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 712814, 042- 716287 โทรสาร 042- 714453 E-mail : mattayomsakon@gmail.com