สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
9 พ.ย. 2561คู่มือการสอบพิเศษวิชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา
คู่มือการสอบพิเศษวิชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 6 วิชา 1.วิชานักดาราศาสตร์ 2.วิชานักเดินทางไกล 3.วิชานักธรรมชาติวิทยา 4.วิชาหัวหน้าคนคาัว 5.วิชาวิชานักอุตุนิยมวิทยา 6.วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม
660-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ย. 2561โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย 61
โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย 61
820-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ย. 2561ภาพงานกีฬานักเรียน สพม. เขต 23 ปี 2561
860-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2561การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.23 ปี 2561 วันที่ 7-9 กันยายน 2561
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง วันที่ 7-9 กันยายน 2561
3700-ไม่มีผลโหวต-
7 มิ.ย. 2561ข่าว โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)
ข่าว โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)
2100-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2561ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
1490-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ค. 2561แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)”
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)
1150-ไม่มีผลโหวต-
30 เม.ย. 2561ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
2140-ไม่มีผลโหวต-
9 ก.พ. 2561ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบ 2561 ถึงวันที่ 17 ก.พ.61
สพม. เขต 23 ขยายเวลา รับสมัครนายหมู่ลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่อบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
2330-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2561คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
1580-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2561คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
1940-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 2561การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bopp-obec.info/home/
2420-ไม่มีผลโหวต-
18 ม.ค. 2561ขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์
1640-ไม่มีผลโหวต-
12 ม.ค. 2561แจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
1990-ไม่มีผลโหวต-
12 ม.ค. 2561แบบสำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวนักเรียน สังกัด สพม. เขต 23
แบบสำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวนักเรียน สังกัด สพม. เขต 23
1130-ไม่มีผลโหวต-
11 ม.ค. 2561แจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกโควตา วพบ.ขอนแก่น 2561 รับตรงจากพื้นที่
1360-ไม่มีผลโหวต-
21 ธ.ค. 2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2560
3150-ไม่มีผลโหวต-
20 ธ.ค. 2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.สกลนคร ได้รับโควตา 31 คน สมัครที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2560
2970-ไม่มีผลโหวต-
8 พ.ค. 2560แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2559
3220-ไม่มีผลโหวต-
14 ก.ย. 2559เอกสารอบรมการเรียนร่วม - เรียนรวม
5130-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.ค. 2559ประกาศผลประกวดโครงงานนักเรียน ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 14/2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
12710-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
สพม.เขต 23 กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ
6580-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ย. 2558รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4190-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.ค. 2558ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ประจำปี 2558 ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
7220-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.ค. 2558รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฯให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในพื้นที่แล้ว เมื่อโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปรายงานกิจกรรมส่ง รพ
3050-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.ค. 2558ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯรอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ตามที่ สพม.เขต 23 โดยชมรมบาสเกตบอลจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯรอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.2558 ณ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล นั้น บัดนี้การ
3510-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2558การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2558
สพม.เขต 23 โดยชมรมบาสเกตบอล สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬ
2800-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2558การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.ให้ สพม.ดำเนินกรจัดประกวดและคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 โครงงาน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับกลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ
3140-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2558การประกวดโครงการนักเรียน มูลนิธิเปรมฯ ครั้งที่ 13/2558
สพม.เขต 23 กำหนดจัดประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ลงทะเบียนรายงานตัว 08.30 น.-10.00 น
6030-ไม่มีผลโหวต-
9 มี.ค. 2558รายละเอียดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดฯ
2600-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com