สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
8 พ.ค. 2560แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2559
2000-ไม่มีผลโหวต-
14 ก.ย. 2559เอกสารอบรมการเรียนร่วม - เรียนรวม
3980-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.ค. 2559ประกาศผลประกวดโครงงานนักเรียน ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 14/2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
11120-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
สพม.เขต 23 กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. รายละเอียดดังแนบ
5620-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ย. 2558รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3270-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.ค. 2558ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ประจำปี 2558 ตัวแทนจังหวัดสกลนคร
6090-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.ค. 2558รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฯให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในพื้นที่แล้ว เมื่อโรงเรียนดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปรายงานกิจกรรมส่ง รพ
2190-ไม่มีผลโหวต-
1 ก.ค. 2558ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯรอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร
ตามที่ สพม.เขต 23 โดยชมรมบาสเกตบอลจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯรอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.2558 ณ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล นั้น บัดนี้การ
2560-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2558การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2558
สพม.เขต 23 โดยชมรมบาสเกตบอล สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รอบตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬ
1890-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2558การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.ให้ สพม.ดำเนินกรจัดประกวดและคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 โครงงาน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับกลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ
2070-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2558การประกวดโครงการนักเรียน มูลนิธิเปรมฯ ครั้งที่ 13/2558
สพม.เขต 23 กำหนดจัดประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ตัวแทนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ลงทะเบียนรายงานตัว 08.30 น.-10.00 น
5030-ไม่มีผลโหวต-
9 มี.ค. 2558รายละเอียดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดฯ
1730-ไม่มีผลโหวต-
9 มี.ค. 2558สุจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดฯ
2140-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.พ. 2558การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรีย
1690-ไม่มีผลโหวต-
9 ก.พ. 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไปสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
1870-ไม่มีผลโหวต-
30 ธ.ค. 2557การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบติการ ประจำปี 2558
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีกำหนดสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการฯจะทำการคัดเลือกเยาวชน ชาย-หญิง ระดั
2320-ไม่มีผลโหวต-
17 ธ.ค. 2557การมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์กีฬาของกองทุน MIZUHO ASIAN FUND
กองทุนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เพื่อรับทุนMIZUHO ASIAN FUND 2014 เป็นอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ
1530-ไม่มีผลโหวต-
4 ธ.ค. 2557การประกวดวงโยธวาทิตโลก ประจำปี 2557
สมาคมประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดประกวดวงโยธวาทิตโลก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 ณ สนาม New I-Mobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังแน
1600-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ย. 2557การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 และได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจจัดทำบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบดีวีดี แต่งกายสุภาพตามความเหมาะสมกับเพลง นำ
1530-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สพฐ. ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ราคาสั่งซื้อเล่มละ 13 บาท ราคาปกเล่มละ 15 บาท โรงเรียนที่สนใจสามารถสังจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ก่
1940-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557การคัเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ตามที่ สพฐ.แจ้งให้ สพท.ทุกเขต ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขตละ 1 คน นั้น สพม.เขต 23 ได้ดำเนินการคัดเลือกคัดเลือก นางสาวกชกร ศ
2410-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557เอกสารการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2558
1820-ไม่มีผลโหวต-
31 ต.ค. 2557การประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
สพฐ.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติฯ เพื่อให้ชื่อหนังสือน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน ซึ่งเป็นเด็กวัยเรียนจึงเห็นควรให้เด็กได้ช่วยกันเป็นผู้ตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
1800-ไม่มีผลโหวต-
30 ต.ค. 2557ผลการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อกับชีวิตของวัยรุ่นยุคไอซีที" เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ แ
1390-ไม่มีผลโหวต-
8 ต.ค. 2557แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนชั้น ป.๔-ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สังกัดอื่น)
2040-ไม่มีผลโหวต-
8 ต.ค. 2557แบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2260-ไม่มีผลโหวต-
6 ต.ค. 2557การประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสกลนคร มูลนิธิบุคคลพอเพียงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดการประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ
1860-ไม่มีผลโหวต-
29 ก.ย. 2557แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน
1990-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.ย. 2557ขอความร่วมมือส่งเรียงความเข้าประกวดงานมหกรรมเนื่้อโคคุณภาพ:โคขุนโพนยางคำและโคดำภูพานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานมหกรรมเนื่้อโคคุณภาพ:โคขุนโพนยางคำและโคดำภูพานจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดให้มีการประกวดเรียงความข
2130-ไม่มีผลโหวต-
8 ส.ค. 2557การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ สพม.เขต 23 จึงได้นำเอาข้อมูลแนวทางในการป้องกันฯเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้
3700-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com