สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ไทรทอง
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนศึกษา
 
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_article.php:108) in /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_news.php on line 2 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_article.php:108) in /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_news.php on line 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-
วันที่ภาพหัวข้อโหวต
11 มี.ค. 2557งานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2557
650-ไม่มีผลโหวต-
10 มี.ค. 2557โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
สพม.เขต 23 ได้อนุมัติให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสหวิทยาเขตดำเนินโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557 รายละเอียดดังแนบ
600-ไม่มีผลโหวต-
3 มี.ค. 2557รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556
ขอความร่วมมือโรงเรียนดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
1060-ไม่มีผลโหวต-
28 ก.พ. 2557คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
790-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2557การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557
1400-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.พ. 2557การเปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2557
700-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.พ. 2557โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมตอนปลายต้นแบบ สู่ AEC
380-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.พ. 2557แบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สพม.23 ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยให้ผู้รับสมัครสรุปข้อมูลให้ผู้ทำหน้าที่รายงานในโปรแำกรมรายงานการรับนักเรียน หรือหากไม่สามารถรายงานได้ให้ติดต่อนางมณีรัตน์ พั่วโพธฺ์
1090-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2557ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
690-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2557ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)
720-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2557ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา)
380-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.พ. 2557ประกาศผลโควตาเตรียมอุดม ปีการศึกษา 2557 จังหวัดสกลนคร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตาเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของจังหวัดสกลนคร
1740-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.พ. 2557ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนศึกษาต่อสายวิชาชีพ
490-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.พ. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโควตาเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 ของจังหวัดสกลนคร
670-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.พ. 2557หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียต้นแบบสภานักเรียน
760-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2557แผนการจัดชั้นเรียน และแผนเต็มรูป
1790-ไม่มีผลโหวต-
3 ม.ค. 2557ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสื่อประเทศชาติ
ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด
1070-ไม่มีผลโหวต-
2 ม.ค. 2557คำขวัญวันเด็ก ปี 57
1090-ไม่มีผลโหวต-
20 ธ.ค. 2556การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดสรรโควตา้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน ในกลุ่มสาระที่เน้น วิทย์-คณิต จำนวน 3 คน, ภาษา-คณิต จำนวน 1 คน และภาษา (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น) จำนวน 1 คน
1100-ไม่มีผลโหวต-
21 พ.ย. 2556รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 สังกัด สพป.สน.1-3 ปีการศึกษา 2556
2050-ไม่มีผลโหวต-
21 พ.ย. 2556ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
1640-ไม่มีผลโหวต-
29 ต.ค. 2556การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 23 ประจำปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
5000-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.ย. 2556ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
3690-ไม่มีผลโหวต-
18 ก.ย. 2556ร่างกำหนดการประชุมการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มที่จะออกกลางคัน สพม.23
1670-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ย. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดกรอง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2557
4100-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.ย. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
1620-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2556การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญโรงเรียนที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยให้ยื่นความจำนง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาต
1740-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.ย. 2556ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดสรรโควตา สพม.๒๓ คัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์กับสังคม ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
1110-ไม่มีผลโหวต-
28 ส.ค. 2556ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม (แกรมมี่)
มูลนิธิดำรงชัยธรรม จะมอบทุนการศึกษาในปี 2556 ภายใต้โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 16/2557 โดยมอบทุน 30 ทุน แบ่งเป็น สายสามัญ 18 ทุน และสายอาชีพ 12 ทุน เปิดรับสมัครแต่เดือนสิงหาคม - 30 กันย
1420-ไม่มีผลโหวต-
27 ส.ค. 2556การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ โดย ท่านรองฯประสาร ภูดี และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จาก ศูนย์อนามัยที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธา
1920-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com