สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
4 ส.ค. 2557ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น) แต่มาเรียนที่โรงเรียนในสังกัด สพม.23
2900-ไม่มีผลโหวต-
1 ส.ค. 2557สำเนาประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
3230-ไม่มีผลโหวต-
31 ก.ค. 2557การแข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 และขอเชิญผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน่ประชุมจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร
12480-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2557การดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ..ติวให้น้อง" ปี 2557
3060-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2557รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
2150-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2557การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
2520-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2557การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและ การศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) (พิการ เรียนรวม)
20360-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.ค. 2557ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(จังหวัดสกลนคร)
3310-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ค. 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
สพม.เขต 23 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการเด็กดีมี่ที่เรียน และให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ดำเนินการตามเอกสารแนบท้าย โดยให้รายงานตัวทางเว็บไซต์
2990-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.ค. 2557การดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ..ติวให้น้อง" ปี 2557
ด้วยบริษัทโอสถสภา จำกัด และมูลนิิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับจังหวัดสกลนครฯ จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" ในกิจกรรม "Osotspa Road to University 2014
3530-ไม่มีผลโหวต-
30 มิ.ย. 2557อนุญาติให้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2557
2330-ไม่มีผลโหวต-
24 มิ.ย. 2557ตำสั่ง สพม.23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติ์ฯ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสกลนคร
2590-ไม่มีผลโหวต-
24 มิ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "ภูพานมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร" และการแข่งขันเปตอง "ชิงถ้วยพระราชทาน กว"
ศูนย์กีฬาจังหวัดสกลนคร ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่ง "ภูพานมินิมาราธอนจังหวัดสกลนคร" ครั้งที่ 1 และการแข่งขันเปตอง ชิงถ้วยประทาน "กว" ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้
3070-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2557การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2630-ไม่มีผลโหวต-
11 มิ.ย. 2557การประกวดแข่งขันโฟล์คซอง
เทศบาลนครสกลนครแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดแข่งขันโฟล์คซองในโครงการนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 "FOLKSONG SAKONNAKHON CONTEST 2014" ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครสกลนคร ภ
1930-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จะจัดขบวนเกียรติยศต้อนรับนางสาวขวัญฤดี แสงจันทร์ นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอำเภอบ้านม่วง จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
2310-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ค. 2557ชะลอการแข่งขันโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคการเมือง การเลือกตั้ง
สนง.กกต.ประจำจังหวัด แจ้งชะลอการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรคการเมือง ฯในวันที่ 12 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลส ออกไปโดยไม่มีกำหนด จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้าร่
1610-ไม่มีผลโหวต-
29 พ.ค. 2557แจ้งกำหนดสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกำหนดการใหม่ของการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ สนามสอบ 70 แห่งทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.od
1680-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2557โครงการจัดการแข่งขันมวยสากลระดับนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนจัดส่งนักมวยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับคัดเลือกระดับภาค จำนวน 3 รุ่น ซึ่งกำหนัดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ
1780-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2557แจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งทางเวบไซต์โครงการฯ www.odos.moe.go.th
1450-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ค. 2557ประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สพฐ.จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ แล
2640-ไม่มีผลโหวต-
24 เม.ย. 2557การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียนที
2710-ไม่มีผลโหวต-
22 เม.ย. 2557ประชาสัมพันธ์ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557
ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.อีสาน ดอทคอม.) จะจัดอบรมและพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องโสต โรงเรียนอนุบาลพรรณา
2670-ไม่มีผลโหวต-
22 เม.ย. 2557คู่มือหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 12/2557
สพม.เขต 23 กำหนดจัดประกวดโครงงานนักเรียนตัวแทนจังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 12 ปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 เวลา 10.00 น. เ
2720-ไม่มีผลโหวต-
17 เม.ย. 2557ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลการรับไว้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ข้อมูลช่องรับไว้ยังเป็น 0 (ศูนย์) ไ้ด้รายงานข้อมูลการรับนักเรียน (มอบตัว) ปีการศึกษา 2557 โดยด่วน เนื่องจากขณะนี้ สพฐ. จะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และจำนว
2260-ไม่มีผลโหวต-
3 เม.ย. 2557แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษา
3320-ไม่มีผลโหวต-
1 เม.ย. 2557การแข่งขันกีฬามหกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 "เฉลิมราชกุมารีสมโภชคัพ" ประจำปี 2557
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมกับชมรมฟุตบอลสกลนคร ในความอุปถัมภ์ของศรีสุริโยทัยมูลนิธิ โดยการสนับสนุนของสมาคมนักเรียนเก่าสกลราชวิทยานุกูล ได้จัดการแข่งขันกีฬามหกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 "เฉลิมร
2730-ไม่มีผลโหวต-
29 มี.ค. 2557ประชาสัมพันธ์โครงการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ได้ที่ นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพ
2420-ไม่มีผลโหวต-
18 มี.ค. 2557ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
2660-ไม่มีผลโหวต-
13 มี.ค. 2557การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
1700-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com