สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ หน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
16 พ.ย. 2561หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ที่ กค.๐๔๐๙.๓ว๑๐๕ ลวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
350-ไม่มีผลโหวต-
25 ต.ค. 2561แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
570-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2561แบบฟอร์มระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕
1390-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2561กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๒๓
990-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2561 คู่มือตรวจสอบภายใน
1290-ไม่มีผลโหวต-
22 มิ.ย. 2561ประกาศ สพม.๒๓ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ สพม.23 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สพม.23 พ.ศ. ๒๕๖๑
400-ไม่มีผลโหวต-
3 ก.พ. 2560แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
7780-ไม่มีผลโหวต-
6 ม.ค. 2560 ประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ขัดกัน ทับซ้อน หาประโยชน์ให้ตนเอง รับผลประโย
3880-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2558ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
8050-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com