สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
25 ส.ค. 2560แก้ไขแบบทดสอบออนไลน์ Office 365 Education
ลิงค์แบบทดสอบออนไลน์ได้ปกติแล้วคะ สามารถคลิกที่ลิงค์เดิมได้เลยคะ โดยใช้อีเมล์ .........@obecmail.org
3710-ไม่มีผลโหวต-
10 มิ.ย. 2559ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
7820-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ย. 2558ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว
8150-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2558แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรม e-office พัสดุ
6310-ไม่มีผลโหวต-
24 เม.ย. 2558แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรม Quipper School
4300-ไม่มีผลโหวต-
7 เม.ย. 2558จัดการอบรมการผลิตบทเรียน e-Learning เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (Quipper School)
4620-ไม่มีผลโหวต-
20 มี.ค. 2558จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เรือง เชิญเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส,บ้านม่วงพิทยาคม,บะฮีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้กลางเพื่อเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2820-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.พ. 2558ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การอบรม "สร้างเว็บสวยด้วยเวลาเพียงข้ามวันกับ Joomla" รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3120-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 “KODU KUP THAILAND 2015”
หากครู หรือนักเรียน สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ พร้อมลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ http://kodukup.eventbrite.com และ https://www.facebook.com/PILThailand ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30
3490-ไม่มีผลโหวต-
10 พ.ย. 2557เอกสารเพิ่มเติมโครงการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารเพิ่มเติม ในส่วนของปฏิทินและสถานที่ในการอบรมโครงการ
4850-ไม่มีผลโหวต-
7 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์ โครงการเสนอผลงานวิชาการPartners in Learning Thailand Forum 2015
ครูท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายรายเอียดตามเอกสารแนบหรือที่ www.innovativeteacher.eventbrite.com หรือ https://www.facebook.com/PILThailand ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
3810-ไม่มีผลโหวต-
14 ต.ค. 2557ประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2014”
2920-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ย. 2557ประชาสัมพันธ์โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
สพฐ. ร่วมกับ DTAC ดำเนินโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย โดยการมอบชั่วโมงอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดแคลนให้ได้มีโอกาศใช้อินเตอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม
6290-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.ย. 2557ขอเชิญบุคลากรด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกลุ่ม ITEC SPM23
4270-ไม่มีผลโหวต-
15 ส.ค. 2557ด่วนที่สุด!!!!!! เร่งรัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และการประกอบชี้แจง
4610-ไม่มีผลโหวต-
7 ส.ค. 2557ด่วนที่สุด !!!! กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเเตอร์งบประมาณประจำปี 2558 และการประกอบชี้แจง
6770-ไม่มีผลโหวต-
31 ก.ค. 2557ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
เรื่อง โครงการแข่งขันสุดยอดครูไทย ICT 2557 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2900-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.ค. 2557ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แจ้งการปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตโครงการ MOENet จาก 2 Mbps หรือ 4Mbps เป็น 10 Mbps โดยให้โรงเรียนตรวจสอบความเร็วได้ที่ http://www.speedtest.net และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ MOENe
4620-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2557แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557
4520-ไม่มีผลโหวต-
16 มิ.ย. 2557แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด ICT
ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งให้ สพม. เขต 23 แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.moc.moe.go.th/ict/ นั้น ขณะนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลได้ถึ
4300-ไม่มีผลโหวต-
4 มิ.ย. 2557แจ้งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การดาวน์โหลดไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หนังสือราชการจะนำส่งในภายหลังทาง ระบบ e-Office
3150-ไม่มีผลโหวต-
4 มิ.ย. 2557แจ้งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน รายเอียดตามเอกสารแนบ และหนังสือราชการจะจัดส่งตามไปที่หลัง ในระบบงาน e-Office
2630-ไม่มีผลโหวต-
3 มิ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์จากศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เรื่อง แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2990-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITDS)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรคือ 1.การสร้างสื่อบทเรียนสำหรับ e-Learning ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 2.การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา บนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(ระบบปฏิบัต
3510-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2557แจ้งโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแท็บเล็ตกรุณาเข้าตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง
ตามที่ สพม. 23 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลจำนวนครู นักเรียน และห้องเรียน เพื่อขอรับการจัดสรรแท็บเล็ตภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นั้น
3800-ไม่มีผลโหวต-
19 พ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้หุ่นยนต์
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติและการเขียนเกมส์สำหรับมือถือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3290-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) งาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3060-ไม่มีผลโหวต-
28 เม.ย. 2557หนังสือเลื่อนกำหนดการอบรม Authentication
หนังสือแจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมระบบแสดงตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ
3930-ไม่มีผลโหวต-
25 เม.ย. 2557เลื่อนกำหนดการจัดอบรมระบบแสดงตัวตนในการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน(Authentication)
เนื่องจากวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันพืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมระบบ แสดงตัวตนในการใช้อินเ
3120-ไม่มีผลโหวต-
18 เม.ย. 2557ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมระบบแสดงตัวตนในการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน(Authentication)
เรื่อง การอบรมระบบแสดงตัวตนในการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน(Authentication) ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม และเพื่อจัดทำวุฒิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3260-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com