สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
18 ต.ค. 2561รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
100-ไม่มีผลโหวต-
22 ส.ค. 2561ประกาศ สพม.23 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561
520-ไม่มีผลโหวต-
14 มิ.ย. 2561ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 23
เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2240-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2561แจ้งครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ตอบแบบสอบถามความพร้อมและความสนใจการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
1700-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2561โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561
1100-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ค. 2561ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น (โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 23 พ.ค.2561)
1100-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2561รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) 22 พ.ค.61
1260-ไม่มีผลโหวต-
22 พ.ค. 2561รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาฯ (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล) 22 พ.ค.61
970-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ค. 2561ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การดำเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.cccm4.coj.go.th
440-ไม่มีผลโหวต-
10 พ.ค. 2561รับสมัครครูอัตตาจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (10 พ.ค.61)
820-ไม่มีผลโหวต-
7 พ.ค. 2561ประกาศโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
550-ไม่มีผลโหวต-
7 พ.ค. 2561ประกาศโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
380-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ค. 2561ประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การขอใช้สาธารณูปโภคออนไลน์ ในการขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งน้ำประปา และขอใช้โทรศัพท์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
380-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ค. 2561ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา (2 พ.ค.61)
700-ไม่มีผลโหวต-
23 เม.ย. 2561ประชาสัมพันธ์จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบอนิเมชั่น "การสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตซ"
420-ไม่มีผลโหวต-
30 มี.ค. 2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (30 มีนาคม 2561)
940-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
1680-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.พ. 2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1760-ไม่มีผลโหวต-
29 ม.ค. 2561ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ
1350-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1570-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2561ข่าวจากสำนักงานจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดในเว็บไซต์ของกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือ
1170-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2561ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1440-ไม่มีผลโหวต-
8 ม.ค. 2561ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1100-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และราคากลาง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1290-ไม่มีผลโหวต-
8 ธ.ค. 2560ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 รายการ
1330-ไม่มีผลโหวต-
6 ธ.ค. 2560ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
1740-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ย. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1140-ไม่มีผลโหวต-
21 พ.ย. 2560ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1070-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนหรือภาษาเกาหลี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1490-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ย. 2560การยืนยันความต้องการวิชาเอก (2 พ.ย. 60)
3970-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com