สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
23 เม.ย. 2561ประชาสัมพันธ์จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบอนิเมชั่น "การสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตซ"
30-ไม่มีผลโหวต-
30 มี.ค. 2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (30 มีนาคม 2561)
470-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
1110-ไม่มีผลโหวต-
7 ก.พ. 2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1290-ไม่มีผลโหวต-
29 ม.ค. 2561ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ
1080-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1230-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2561ข่าวจากสำนักงานจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดในเว็บไซต์ของกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือ
770-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2561ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1100-ไม่มีผลโหวต-
8 ม.ค. 2561ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
840-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2560ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และราคากลาง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1050-ไม่มีผลโหวต-
8 ธ.ค. 2560ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 11 รายการ
990-ไม่มีผลโหวต-
6 ธ.ค. 2560ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
1220-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ย. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
880-ไม่มีผลโหวต-
21 พ.ย. 2560ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
770-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนหรือภาษาเกาหลี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1120-ไม่มีผลโหวต-
2 พ.ย. 2560การยืนยันความต้องการวิชาเอก (2 พ.ย. 60)
3440-ไม่มีผลโหวต-
30 ต.ค. 2560ประกาศจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
2280-ไม่มีผลโหวต-
30 ต.ค. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1580-ไม่มีผลโหวต-
19 ต.ค. 2560เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูทางด้านศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
860-ไม่มีผลโหวต-
19 ต.ค. 2560โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
870-ไม่มีผลโหวต-
20 ก.ย. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1)
1620-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2560ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
4420-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2560กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
1910-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
12120-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2560ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1820-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2560การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร ประจำปี2560
3100-ไม่มีผลโหวต-
10 ส.ค. 2560การคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูฯ
1740-ไม่มีผลโหวต-
4 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิ
1830-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2560ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ
1020-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2560รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 255
1430-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com