สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
20 ก.ย. 2560ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1)
80-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2560ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2480-ไม่มีผลโหวต-
31 ส.ค. 2560กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
900-ไม่มีผลโหวต-
17 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
10260-ไม่มีผลโหวต-
14 ส.ค. 2560ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
780-ไม่มีผลโหวต-
11 ส.ค. 2560การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร ประจำปี2560
2080-ไม่มีผลโหวต-
10 ส.ค. 2560การคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูฯ
850-ไม่มีผลโหวต-
4 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิ
1030-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.ค. 2560ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ
450-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ค. 2560รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 255
830-ไม่มีผลโหวต-
23 ก.ค. 2560(แก้ไขสถานที่สอบ)การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
1700-ไม่มีผลโหวต-
20 ก.ค. 2560การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2010-ไม่มีผลโหวต-
27 มิ.ย. 2560การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล
1620-ไม่มีผลโหวต-
27 มิ.ย. 2560ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (จังหวัดสกลนค
2310-ไม่มีผลโหวต-
13 มิ.ย. 2560พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWAEDS ปีการศึกษา 2558
1200-ไม่มีผลโหวต-
30 พ.ค. 2560World Robot Games Thailand Championship 2017
1090-ไม่มีผลโหวต-
9 พ.ค. 2560ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา Education Technology Exhibition (EdTeX 2017)
1040-ไม่มีผลโหวต-
12 เม.ย. 2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ุ
2530-ไม่มีผลโหวต-
5 เม.ย. 2560ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
1930-ไม่มีผลโหวต-
5 เม.ย. 2560ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์"
1050-ไม่มีผลโหวต-
23 มี.ค. 2560ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ"
1110-ไม่มีผลโหวต-
21 มี.ค. 2560เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ (นายนรงณ์ เห้นหลอด ตำแหน่งผู้อ
960-ไม่มีผลโหวต-
14 มี.ค. 2560ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชน
730-ไม่มีผลโหวต-
7 มี.ค. 2560ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
1160-ไม่มีผลโหวต-
3 มี.ค. 2560ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
1190-ไม่มีผลโหวต-
1 มี.ค. 2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ุ
1240-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2560ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมการอบรม
3940-ไม่มีผลโหวต-
9 ม.ค. 2560การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5770-ไม่มีผลโหวต-
30 ธ.ค. 2559ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของ สำนักสิริพัฒนา (30 ธ.ค. 59)
1230-ไม่มีผลโหวต-
19 ธ.ค. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา (19 ธ.ค.59)
1170-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com