สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
3 ธ.ค. 2557เชิญสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชน"การเขียนเบื้องต้นสู่ถนนทางนักเขียน"
2430-ไม่มีผลโหวต-
3 ธ.ค. 2557ประกาศจากโรงเรียนโพธิแสนวิทยา
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2150-ไม่มีผลโหวต-
2 ธ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร
เรื่อง สอบราคาจ้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1790-ไม่มีผลโหวต-
1 ธ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์ให้ส่งรายชื่อข้าราชการบำนาญร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบ
2810-ไม่มีผลโหวต-
1 ธ.ค. 2557ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.23
เรื่อง ส่งรายชื่อข้าราชการบำนาญสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงได้ภายในวันที่ 4 ธ
2480-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
2650-ไม่มีผลโหวต-
27 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
2250-ไม่มีผลโหวต-
26 พ.ย. 2557ประกาศจากโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1850-ไม่มีผลโหวต-
26 พ.ย. 2557ประกาศจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1710-ไม่มีผลโหวต-
26 พ.ย. 2557ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3330-ไม่มีผลโหวต-
25 พ.ย. 2557ประกาศจากโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1560-ไม่มีผลโหวต-
25 พ.ย. 2557บัญชีแนบท้ายคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ แก้ไข วันที่ 25 พ.ย. 2557
4820-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ย. 2557บัญชีแนบท้ายคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ แก้ไข
6990-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ย. 2557ประกาศจากโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1950-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ครูในสังกัด สหวิทยาเขตดำรงธรรมทุกท่าน
ด้วยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 จะมีการประชุมสหวิทยาเขตดำรงธรรม ที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 08.30น.- 12.00น.(ท่าน ผอ. สพม. เขต 23 พบปะผู้บริหารและครู) จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มาราย
3380-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ 549/2557 คณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดก่อนพิธีการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
4220-ไม่มีผลโหวต-
18 พ.ย. 2557ประกาศจากโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2480-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ 549/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
5030-ไม่มีผลโหวต-
17 พ.ย. 2557ประกาศโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2040-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2557ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
2400-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2557ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาาาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน"
2630-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2480-ไม่มีผลโหวต-
11 พ.ย. 2557ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3450-ไม่มีผลโหวต-
11 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2070-ไม่มีผลโหวต-
10 พ.ย. 2557การคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมรสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
3320-ไม่มีผลโหวต-
10 พ.ย. 2557ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2420-ไม่มีผลโหวต-
3 พ.ย. 2557ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร
เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่รู้ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
3000-ไม่มีผลโหวต-
20 ต.ค. 2557ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
8620-ไม่มีผลโหวต-
18 ก.ย. 2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 หน่วยคัดเลือกที่ 2
14030-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.ย. 2557ส่งแบบสำรวจโครงการติดตามโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน
4570-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com