สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
13 มิ.ย. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม (13มิ.ย.59)
5410-ไม่มีผลโหวต-
10 พ.ค. 2559ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1650-ไม่มีผลโหวต-
13 เม.ย. 2559 เปิดป้าย”สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑”พร้อมเป็นที่ตั้งปฏิบัติงานปฏิรูปการศึกษา
3370-ไม่มีผลโหวต-
8 เม.ย. 2559การจัดประชุมสัมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก
2440-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.พ. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร (26 ก.พ. 59)
7600-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2559รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธํยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (24 ก.พ. 59) แก้ไข
3130-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา (24 ก.พ. 59)
4730-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.พ. 2559ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3330-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.พ. 2559ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2110-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.พ. 2559ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3160-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.พ. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา (10 ก.พ. 59)
4890-ไม่มีผลโหวต-
3 ก.พ. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา (3 ก.พ. 59)
4250-ไม่มีผลโหวต-
29 ม.ค. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (29 ม.ค. 59)
2200-ไม่มีผลโหวต-
26 ม.ค. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ (26 ม.ค. 59)
3770-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 2559ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน(93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร (25 ม.ค. 59)
1300-ไม่มีผลโหวต-
20 ม.ค. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ (20 ม.ค. 59)
3310-ไม่มีผลโหวต-
19 ม.ค. 2559รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ธุรการ โรงเรียนศึกษาประชาสัมคคี (19 ม.ค. 59)
2530-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2559ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา (15 ม.ค. 59)
1280-ไม่มีผลโหวต-
13 ม.ค. 2559ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์สุขศึกษา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ( 13 ม.ค. 58)
1300-ไม่มีผลโหวต-
12 ม.ค. 2559จุดบริการคุรุสภา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สว่างแดนดิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ประจำปี 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2110-ไม่มีผลโหวต-
12 ม.ค. 2559ปรรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนสว่างแดนดิน (12 ม.ค. 59)
3110-ไม่มีผลโหวต-
11 ม.ค. 2559รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หยิงป เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2559 (11 ม.ค. 59)
1580-ไม่มีผลโหวต-
11 ม.ค. 2559ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร (11 ม.ค. 59)
1930-ไม่มีผลโหวต-
7 ม.ค. 2559ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (7 ม.ค. 59)
1600-ไม่มีผลโหวต-
7 ม.ค. 2559ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน (7 ม.ค. 59)
1790-ไม่มีผลโหวต-
7 ม.ค. 2559รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา (7 ม.ค. 58)
2410-ไม่มีผลโหวต-
5 ม.ค. 2559รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร (5 ม.ค. 59)
2360-ไม่มีผลโหวต-
30 ธ.ค. 2558รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา (30 ธ.ค. 58)
3580-ไม่มีผลโหวต-
29 ธ.ค. 2558ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์สุขศึกษา พลานามัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนท่าสงครามวิทยา (29 ธ.ค. 58)
1160-ไม่มีผลโหวต-
25 ธ.ค. 2558การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559
1850-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com