สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
23 มี.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฯ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม (23 มีนาคม 2558)
1530-ไม่มีผลโหวต-
23 มี.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฯ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ (23 มีนาคม 2558)
1330-ไม่มีผลโหวต-
19 มี.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ (19 มีนาคม 2558)
1570-ไม่มีผลโหวต-
18 มี.ค. 2558ประกาศเสนอราคา...การซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายฯ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา (18 มีนาคม 2558)
1560-ไม่มีผลโหวต-
18 มี.ค. 2558จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ขอความร่วมมือส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1720-ไม่มีผลโหวต-
16 มี.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (16 มีนาคม 2558)
1830-ไม่มีผลโหวต-
13 มี.ค. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า โรงเรียนบะฮีวิทยาคม (13 มีนาคม 2558)
1640-ไม่มีผลโหวต-
13 มี.ค. 2558ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ (13 มีนาคม 2558)
1430-ไม่มีผลโหวต-
13 มี.ค. 2558ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา (13 มีนาคม 2558)
1620-ไม่มีผลโหวต-
13 มี.ค. 2558ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนท่าสงครามวิทยา (13 มีนาคม 2558)
1670-ไม่มีผลโหวต-
12 มี.ค. 2558สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา (12 มีนาคม 2558)
1470-ไม่มีผลโหวต-
11 มี.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา (11 มีนาคม 2558)
1500-ไม่มีผลโหวต-
6 มี.ค. 2558การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
เรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้โรงเรียนกรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://202.29.172.140/obecdata ภายในวันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 1
2210-ไม่มีผลโหวต-
6 มี.ค. 2558การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
2320-ไม่มีผลโหวต-
5 มี.ค. 2558สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดนและ e-classroom
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโครงการไร้พรมแดนและ e-classroom โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อกรอกข้อมูลในการจัดการศึกษา ความพร้อมของอุปกรณ์ ครูผู้สอนระบบการสื่อสาร ความต้องการและข้อเสนอแนะในเว็บ
3000-ไม่มีผลโหวต-
3 มี.ค. 2558ประกวดราคาจ้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็กฯ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาคม (3 มีนาคม 2558)
1880-ไม่มีผลโหวต-
3 มี.ค. 2558ประกาศจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2190-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
1450-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
1530-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2558ประกาศส่งราคาจ้าง โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
1510-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา (26 ก.พ. 58)
1990-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ (25 ก.พ. 58 )
1640-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร (25 ก.พ. 58)
1520-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม (25 ก.พ. 58)
1440-ไม่มีผลโหวต-
25 ก.พ. 2558ประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนส่องดาววิทยาคม (24 ก.พ. 58)
1420-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2558ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216ก และอาคาร 324ส ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ
1440-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2558ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
1360-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2558ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผลการคัดเลือกเยวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี2558 รายละเอียดตามเอกสารเเนบ
1560-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2558การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
ขอเชิญโรงเรียนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
1460-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.พ. 2558ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโพนงามศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1850-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com