สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ไทรทอง
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนศึกษา
 
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_article.php:108) in /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_news.php on line 2 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_article.php:108) in /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/web/show_all_news.php on line 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

-
วันที่ภาพหัวข้อโหวต
24 ม.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว270
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนธษตุนารายณ์วิทยา ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior (AYJ)
310-ไม่มีผลโหวต-
24 ม.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว.161
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม/รวมประจำปี 2557
370-ไม่มีผลโหวต-
17 ม.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 107
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
680-ไม่มีผลโหวต-
13 ม.ค. 2557แจ้ง การโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประชุมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2557
520-ไม่มีผลโหวต-
13 ม.ค. 2557แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้โอนเงินเข้าบัญชีตามรายชื่อในเอกสารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ที่ ม.สารคาม
450-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2557หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เรียนผ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
630-ไม่มีผลโหวต-
25 ธ.ค. 2556อัพเดตข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2556
1960-ไม่มีผลโหวต-
25 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3374 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี 2557 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
920-ไม่มีผลโหวต-
19 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3257 รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน) 2/2556
580-ไม่มีผลโหวต-
19 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3256 ค่าบริหารจัดการสำนักงานประจำปี 2557
310-ไม่มีผลโหวต-
19 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3308 โครงการคืนครูให้นักเรียน
รายการค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ
830-ไม่มีผลโหวต-
19 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3341 ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
180-ไม่มีผลโหวต-
17 ธ.ค. 2556แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
910-ไม่มีผลโหวต-
16 ธ.ค. 2556คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
สพฐ. จัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติตามเอกสารคู่มือดังกล่าว
550-ไม่มีผลโหวต-
9 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/5359 (ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรีย
เรียน ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ ได้โอนเงิน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
410-ไม่มีผลโหวต-
3 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3215 ค่าใช้จ่ายศูนย์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
550-ไม่มีผลโหวต-
3 ธ.ค. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 3214 ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งสถานศึกษา เพื่อเตรียมรับเสด็จ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ด้วย สพฐ. ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ค่าใช้จ่ายปรับภูมิทัศน์
600-ไม่มีผลโหวต-
26 พ.ย. 2556อัพเดตข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
2100-ไม่มีผลโหวต-
26 พ.ย. 2556กรอกข้อมูลติดต่อประสานงาน
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจติดต่อประสานงานการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียนในสังกัด
1380-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ย. 2556แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเียนยากจน ภาคเรียนทที่ 1/2556
เรียนผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
1540-ไม่มีผลโหวต-
13 พ.ย. 2556แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/3101 รายการค่าก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ด้วยสำนักงาน สพฐ ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีพ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49
1100-ไม่มีผลโหวต-
29 ต.ค. 2556อัพเดตข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2556
3190-ไม่มีผลโหวต-
1 ต.ค. 2556แจ้างรับเงินจัดสรร รายการค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ปรจำปี 2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ด้วย สพฐ ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าสาธารณูโภคของสถานศึกษา ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ติดต่อรับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที
1900-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.ย. 2556อัพเดตข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน ประจำเดือนกันยายน 2556
4720-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ย. 2556ที่ ศธ 04002/ว2740 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 932 (งบลงทุน ครุภัณฑ์การศึกษา รายกา
งบลงทุน ครุภัณฑ์การศึกษา ครภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ/หรือดนตรี (รร.สกลนครพัฒนศึกษา)
1230-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.ย. 2556ที่ ศธ 04002/ว2740 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายขจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1289 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการสื่
งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 1
930-ไม่มีผลโหวต-
20 ก.ย. 2556เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยด่วน
อ้างถึงหนังสือ สพม.เขต 23 ที่ ศธ 04253/3544 ลงวันที่ 16 ส.ค.56 เรื่องการขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี 2556 จึงขอให้โรงเรียนท่ีมีรายชื่อดังแนบไฟล์ ส่งเอกส
1180-ไม่มีผลโหวต-
13 ก.ย. 2556ที่ ศธ 04253/4063 เรื่องการกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน
ด้วย สพฐ ได้แจ้งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันเงินงบแระมาณปี พ.ศ. 2556 ในระบบ e-GP
940-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.ย. 2556ที่ ศธ 04002/ว2474 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1035
ค่าพาหนะประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิธีปฎิบัติที่ดี ด้านนิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ
800-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.ย. 2556ที่ ศธ 04002/ว2453 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราขจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1032
เพื่อเบิกเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับครูและศึกษานิเทศก์ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ " การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2556"
750-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com