สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
26 มี.ค. 2557เงินเดือนข้าราชการในสังกัด (เงินเดือนตกเบิก)
8830-ไม่มีผลโหวต-
25 มี.ค. 2557แนวทางการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
สพฐ.แจ้งแนวทางการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น
2620-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 661
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้้ข้่าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2540-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 634
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557
2820-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 458
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือและชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2390-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2557ประกาศกระทรวงการคลัง ว.652
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ประกาศกระทรวงการคลัง
2440-ไม่มีผลโหวต-
10 มี.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ ว 968
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา, โรงเรียนธรรมบวรวิทยา, โรงเรียนลำปาหางวิทยา
3110-ไม่มีผลโหวต-
6 มี.ค. 2557ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ ได้ส่งประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กำหนดขึ้นมาใหม่
3000-ไม่มีผลโหวต-
4 มี.ค. 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2750-ไม่มีผลโหวต-
4 มี.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/ว 872
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ด้วย สพฐ โอนเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2
2050-ไม่มีผลโหวต-
4 มี.ค. 2557แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ที่ ศธ 04002/873
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ด้วย สพฐ ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จำนวนเงิน 30,000 บาท
2380-ไม่มีผลโหวต-
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com