สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
14 พ.ย. 2560การดำเนินการโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560ฯ
160-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560
190-ไม่มีผลโหวต-
9 ต.ค. 2560เพิ่มเติมรายชื่อ ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งครู คศ.2,คศ.3
อ้างถึง หนังสือ สพม.23 ที่ 04253/6073,6074 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูฯเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จึงให
3840-ไม่มีผลโหวต-
4 ต.ค. 2560ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
3210-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2560ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
1390-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
1560-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1250-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
9150-ไม่มีผลโหวต-
9 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
2490-ไม่มีผลโหวต-
25 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพั
5240-ไม่มีผลโหวต-
12 เม.ย. 2560การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที
2460-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2560แบบคำร้องขอโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)
2690-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2560แบบคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)
2350-ไม่มีผลโหวต-
22 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2130-ไม่มีผลโหวต-
22 มี.ค. 2560ประกาศรับย้าย/โอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2960-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (สควค.)
4640-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2560sss
sss
1910-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิ
3120-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.พ. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
3930-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
1680-ไม่มีผลโหวต-
6 ก.พ. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
1580-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2560แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
3570-ไม่มีผลโหวต-
5 ม.ค. 2560การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
9320-ไม่มีผลโหวต-
5 ม.ค. 2560การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
5230-ไม่มีผลโหวต-
2 ม.ค. 2560สำรวจวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา
4830-ไม่มีผลโหวต-
19 ธ.ค. 2559ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
1520-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 2559แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ ศธ 04253/6709 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศตำแหน่
3050-ไม่มีผลโหวต-
8 ธ.ค. 2559การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
2590-ไม่มีผลโหวต-
16 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3660-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิ
2970-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com