สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
24 เม.ย. 2561ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษ English / Mini English Program (EP /
140-ไม่มีผลโหวต-
23 เม.ย. 2561การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดงา
290-ไม่มีผลโหวต-
11 เม.ย. 2561ประกาศรับสมัครครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อทำหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
690-ไม่มีผลโหวต-
23 มี.ค. 2561เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)
2570-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2561ประกาศรับสมัครเลิอกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ต
4380-ไม่มีผลโหวต-
26 ก.พ. 2561ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือรับโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3810-ไม่มีผลโหวต-
20 ก.พ. 2561ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ก.ค.ศ.(กรณีแต่งตั้งครู คศ.2/คศ.3)
ตามหนังสือ สพม.23 ที่ ศธ 04253/282 ลว 19 ม.ค.61 ให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ก.ค.ศ. กรณีแต่งตั้งครู คศ.2/คศ.3 นั้น บัดนี้ได้เลยกำหนดส่งนานแล้ว แต่ข้าราชการครูฯบางรายยังไม่ส่งเอกสาร ดังนั้นจึงให้ข้ารา
2350-ไม่มีผลโหวต-
17 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1460-ไม่มีผลโหวต-
17 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์
1180-ไม่มีผลโหวต-
17 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามโครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
1340-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
900-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1610-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนัก
1200-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2561ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามโครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ สังกัดส
1490-ไม่มีผลโหวต-
19 ม.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1650-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2561ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค (2)
4890-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2561การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2561 (แจ้งสนง.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
5630-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2561การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม เขต 23
3460-ไม่มีผลโหวต-
29 ธ.ค. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
1790-ไม่มีผลโหวต-
29 ธ.ค. 2560การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
990-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2560ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ก.ค.ศ.(กรณีแต่งตั้งครูชำนาญการ)
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง อ้างถึง หนังสือ สพม.23 ที่ 04253/7226 ลว 27 พ.ย.60 แจ้งให้ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 67 ราย ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร
2330-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ย. 2560แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
2940-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560การดำเนินการโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560ฯ
1050-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560
1040-ไม่มีผลโหวต-
9 ต.ค. 2560เพิ่มเติมรายชื่อ ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งครู คศ.2,คศ.3
อ้างถึง หนังสือ สพม.23 ที่ 04253/6073,6074 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูฯเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จึงให
5300-ไม่มีผลโหวต-
4 ต.ค. 2560ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
4970-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2560ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2080-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
2120-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1810-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
9990-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com