สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+ กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
19 ม.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
510-ไม่มีผลโหวต-
15 ม.ค. 2561ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค (2)
2360-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2561การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2561 (แจ้งสนง.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
3230-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2561การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม เขต 23
1940-ไม่มีผลโหวต-
29 ธ.ค. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
1090-ไม่มีผลโหวต-
29 ธ.ค. 2560การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
500-ไม่มีผลโหวต-
18 ธ.ค. 2560ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ก.ค.ศ.(กรณีแต่งตั้งครูชำนาญการ)
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง อ้างถึง หนังสือ สพม.23 ที่ 04253/7226 ลว 27 พ.ย.60 แจ้งให้ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 67 ราย ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร
1560-ไม่มีผลโหวต-
23 พ.ย. 2560แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
2260-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560การดำเนินการโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560ฯ
600-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ย. 2560รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560
630-ไม่มีผลโหวต-
9 ต.ค. 2560เพิ่มเติมรายชื่อ ข้าราชการครูที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งครู คศ.2,คศ.3
อ้างถึง หนังสือ สพม.23 ที่ 04253/6073,6074 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูฯเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จึงให
4660-ไม่มีผลโหวต-
4 ต.ค. 2560ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
4340-ไม่มีผลโหวต-
11 ก.ย. 2560ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
1680-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
1710-ไม่มีผลโหวต-
19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1390-ไม่มีผลโหวต-
15 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
9450-ไม่มีผลโหวต-
9 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
2640-ไม่มีผลโหวต-
25 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพั
5480-ไม่มีผลโหวต-
12 เม.ย. 2560การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที
2550-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2560แบบคำร้องขอโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)
2910-ไม่มีผลโหวต-
24 มี.ค. 2560แบบคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2)
2660-ไม่มีผลโหวต-
22 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2260-ไม่มีผลโหวต-
22 มี.ค. 2560ประกาศรับย้าย/โอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3230-ไม่มีผลโหวต-
27 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (สควค.)
4760-ไม่มีผลโหวต-
24 ก.พ. 2560sss
sss
2030-ไม่มีผลโหวต-
21 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิ
3210-ไม่มีผลโหวต-
15 ก.พ. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
4210-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2560ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
1810-ไม่มีผลโหวต-
6 ก.พ. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
1740-ไม่มีผลโหวต-
10 ม.ค. 2560แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
3740-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com