สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

+

วันที่ภาพหัวข้อโหวต
14 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีคัดเลือกนักศึกษาทุ
9660-ไม่มีผลโหวต-
6 มี.ค. 2562ขั้นตอนการสมัครสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
4370-ไม่มีผลโหวต-
5 มี.ค. 2562การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ฯ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5430-ไม่มีผลโหวต-
5 มี.ค. 2562การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0ฯ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
5180-ไม่มีผลโหวต-
12 ก.พ. 2562การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง โดย นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
6130-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2562รับสมัครนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
6270-ไม่มีผลโหวต-
6 ก.พ. 2562ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต ผู้สนใจสามารถสมัครเข้า
9020-ไม่มีผลโหวต-
6 ก.พ. 2562เกียรติบัตร ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมฯ และต่อต้านการทุจริต
4360-ไม่มีผลโหวต-
5 ก.พ. 2562เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 26 มกราคม 2562
4030-ไม่มีผลโหวต-
4 ก.พ. 2562เกียรติบัตรค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน(ภายใต้เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) , ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ “ค่ายเยาวช
4120-ไม่มีผลโหวต-
31 ม.ค. 2562ประกาศ สพม.23 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบนผิวถนนเดิมกว้าง 6.00 เมตร
5140-ไม่มีผลโหวต-
31 ม.ค. 2562เกียรติบัตร ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (ภายใต้เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
4300-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 256212121
3630-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง6เมตร
4720-ไม่มีผลโหวต-
25 ม.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง6เมตร
4520-ไม่มีผลโหวต-
23 ม.ค. 2562ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
9640-ไม่มีผลโหวต-
23 ม.ค. 2562ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีต
4800-ไม่มีผลโหวต-
22 ม.ค. 2562มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
4160-ไม่มีผลโหวต-
22 ม.ค. 2562มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
5420-ไม่มีผลโหวต-
21 ม.ค. 2562อส่งไฟล์ข้อสอบวินิจฉัย เฉลย และโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ ตามหนังสือ สพม.23 ที่ ศธ.04253/235 ลว.15 มค. 62
4880-ไม่มีผลโหวต-
21 ม.ค. 2562ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
3390-ไม่มีผลโหวต-
19 ม.ค. 256211212
4360-ไม่มีผลโหวต-
4 ม.ค. 2562เกียรติบัตร การประกวด Best Practice “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่กิจกรรม Active Learning สร้างสรรค์นวัตกรรมนำประเทศไทย 4.0
3960-ไม่มีผลโหวต-
27 ธ.ค. 2561การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
4980-ไม่มีผลโหวต-
24 ธ.ค. 2561ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบยประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
4710-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615875การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย 2562
5140-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615868ขอให้รายงานข้อมูลตามแบบรับรองผลการตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
3570-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615870เชิญประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง
4040-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615867การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
3620-ไม่มีผลโหวต-
14 ธ.ค. 25615866การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2562
4090-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 55 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com