สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

สพม.เขต ๒๓ ร่วมกับ ม.ราชภัฎสกลนคร จัดอบรมพัฒนาครูโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง.....
       สพม.เขต ๒๓ จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัด โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ในระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพิเรียลสกลนครผู้เข้ารับการอบรม คือครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๘ โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษานิเทศก์ ๓ คน และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ สพม.เขต ๒๓ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะและความสามารถด้านภาษา (Literracy) ความสามารถ ด้านการคำนวณ (numeracy) ความสามารถด้ารการคิดเชิงเหตุผล ( Reasoning Ability) ซึ่งเป็นทักษะที่จักต้องพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียนเพื่อให้ตอบสนองจุดเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละโรงเรียน
ในการจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทรงศักดิ์ ไชยชมพู รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ วิทยากรได้รับเกียรติ จาก คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คือ ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชรผศ ดร.สำราญ กำจัดภัย ดร.อุษา ปราบหงษ์

โพสโดย : Sukanya Shinsri เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2556 เปิดอ่าน : 292
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com