สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

ร่างหนังสือของบประมาณฯ
แบบรายงานข้อมูล นักเรียนและครูผู้ดูแล


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. แบบสำรวจรายชื่อครู จำนวน ๑ ฉบับ .....

ร่าง  หนังสือแจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนพักนอน

   เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน และขณะนี้กำลังเสนอหนังสือราชการเพื่อ  ผอ. สพม. ลงนาม  จึงขออนุญาตแจ้งร่างหนังสือ มาเพื่อแจ้งโรงเรียนทราบ  และดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดดังแนบ

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2557 เปิดอ่าน : 389
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com