สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2177 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์

หนังสือนำส่ง
สิ่งส่งมาด้วย 1
สิ่งส่งมาด้วย 2
สิ่งส่งมาด้วย 1 และ 2 (ใช้ file นี้กรอกข้อมุลแล้วส่งกลับตามเมล์ที่แจ้ง)


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์โรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ยางพาราเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาและนันทนาการ .....

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๓  จึงให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูล

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑ และ ๒  ภายในวันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  ทาง email: moon.char@hotmail.com  เท่านั้น  ทั้งนี้หากโรงเรียนไม่รายงานข้อมูลตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2557 เปิดอ่าน : 532
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com