สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2199 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes

หนังสือนำส่ง
แบบรายงานข้อมูล


อ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ๐๔๒๕๓/๔๗๑๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes.....

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓  รายงานข้อมูลด้านคุณทางทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในระบบ e-Mes ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  จึงให้โรงเรียนรายงาน  ข้อมูลตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   ภายในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗    โดยให้ส่งในรูปแบบ  file  excel  ทาง  e-mail : jaruwan.ud20@gmail.com  

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2557 เปิดอ่าน : 503
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com