สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2226 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mesอ้างถึง หนังสือ สพม. เขต ๒๓ ที่ ศธ ๐๔๒๕๓/๔๗๑๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๗.....

ขณะนี้ครบกำหนดการกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในระบบ e-Mes  แล้วตั้งแต่วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗
ปรากฎว่า  มีโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลจำนวน  15  โรงเรียน  (รายชื่อจะแจ้งในวันที่  23  กันยายน  2557)

ดังนั้น  จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล  ดำเนินการติดต่อ จนท.ผู้รับผิดชอบข้อมูลด่วน  ทั้งนี้รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล  จะแจ้งในวันที่  23  กันยายน  2557 (ทาง e-office )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้รับผิดชอบ................จารุวรรณ  ศรีอาจ  เดชราช    093-5406633

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2557 เปิดอ่าน : 489
ภาพประกอบ
คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น
คำบรรยายใต้ภาพ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com