สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2457 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลงบประมาณผ่านระบบออนไลน์

คู่มือรายงานข้อมูล
ประชุม ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


อ้างถึง การประชุมจัดทำรายละเอียดปริมาณงานและราคา และการเร่งรัดการดำเนินงาน/การติดตามผลฯ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ แล้วเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ .....

ในคราวประชุมดังกล่าว  ได้มีการชี้แจงและนำเสนอการเข้ารายงานข้อมูล

ในเว็บไซต์  http://budget58-report.jobobec.in.th/

เมื่อคราวประชุมการจัดทำรายละเอียดปริมาณงานและราคา และการเร่งรัดการดำเนินงาน/การติดตามผลฯ งบลงทุน  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ  แล้วเมื่อวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฎ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓  จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเข้ารายงานในระบบดังกล่าวทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง  (ทั้งนี้  สพม. เขต ๒๓  จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน ทุกวันที่  ๑๕  และ ทุกสิ้นเดือน)

    หากพบปัญหาในการรายงานข้อมูล  ติดต่อสอบถาม จารุวรรณ  ศรีอาจ  เดชราช  ๐๙๓-๕๔๐๖๖๓๓

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2558 เปิดอ่าน : 726
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com