สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2826 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

เตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2560-2563

แบบคำขอตั้งงบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง)
แบบคำขอปรับปรุงซ่อมแซม ปร.4,5,6
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
เกณฑ์การพิจารณาเรียงลำดับ ของสหวิทยาเขต


เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง ให้เตรียมการจัดทำข้อมูลการขอตั้งงประมาณ ประจำปี 2560-2563 โดยให้ จัดทำข้อมูล ดังนี้ 1. ให้สหวิทยาเขตทุกเขต เป็นผู้พิจารณาเรียงลำดับ ตามเกณฑ์ฯ และแนวทางการพิจาราณา(ดังแนบ) 2. ให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการขอตั้งบประมาณ ประจำปี 2560 (ดังแนบ) 3. ใช้แบบคำขอตั้งงบประมาณ ห้ามเปลี่ยนแปลง 4. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ให้ดูในเอกสารหนังสือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี 60 เว็บ สพฐ. (สำนักนโยบายและแผน ไฟล์ PDF) ส่วนรายละเอียดหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้โรงเรียนได้ทราบอีกครั้ง จึงแจ้งให้เตรียมการในขั้นต้นก่อนล่วงหน้าก่อน 5. เตรียม ส่งรายละเอียดสรุป แต่ละสหวิทยาเขต ภายในวันทีี 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสรุปเข้าประชุมคณะกรรมการ ระดับ เขต และ รายงานในระบบให้ทันตามกำหนดต่อไป.....

โพสโดย : สุกัญญา สุทธิอาจ เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2558 เปิดอ่าน : 462
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com