สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบคำขอส่งก่้อสร้าง
โปรแกรมรายการปรับปรุงซ่อมแซม ปร.4,5,6
ตัวอย่างรายการซ่อมแซม
การคิดปริมาณวัสดุ
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์
งบหน้าสรุปแบบฟอร์ม
เกณฑ์การพิจารณาของสหวิทยาเขต
คุณลักษณะและราคากลางสิ่งก่อสร้าง


เรียน ผอ. โรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ได้แจ้งให้โรงเรียน ขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทาง e-office แล้ว และ ให้โรงเรียน ส่งสหวิทยาเขต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ สหวิทยาเขต ส่งถึง สพม. 23 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในโครงการพิเศษ ไม่ต้องเสนอของบประมาณประจำปี 2560 เนื่องจาก สพฐ. ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ต่างหากแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ .....

โพสโดย : สุกัญญา สุทธิอาจ เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2558 เปิดอ่าน : 587
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com