สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2892 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

แบบสอบถามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

แบบสอบถาม s1-s3
แบบรายการตามมาตรการฯ
แบบส่งรายการ (เฉพาะ สพป. สกลนคร เขต 1,2 และ 3


แจ้งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อากาศอำนวยศึกษา และโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง .....

      ด้วย  คณะติดตามโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  จากสำนักงบประมาณ  กำหนดออกติตามโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น    ในวันที่  13  มกราคม  2558  เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23   (แจ้ง e-filing แล้ว)
     ในการนี้  ขอให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่มเติมจากหนังสือแจ้งโรงเรียน   ดังนี้     1)  ส่งแบบสอบถาม  S2  ให้ผู้มีส่วนได้เสียทางตรงตอบแบบสอบถาม  และนำส่งต่อคณะติดตามในวันดังกล่าว   2)  ส่งแบบรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จ.สกลนคร (งบประมาณปี 58)   ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      

(จารุวรรณ  ศรีอาจ  เดชราช  088-5610065  ผู้ประสานงาน)
โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2559 เปิดอ่าน : 344
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com