สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=2970 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2559

หนังสือราชการ
ขั้นตอนการเข้ารายงานข้อมูล
รหัสผ่าน


อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด สพม. 23 ที่ ศธ 04253/1924 ลว. 11 เมย. 59 .....

ตามหนังสือที่อ้างถึง   สพม. เขต 23  ให้  รร. ทุกแห่งในสังกัดรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน  ระหว่างวันที่่  4-20  เมษายน  2559  นั้น

เนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่ง  ลืมรหัสผ่านในการใช้งานดังกล่าว  พร้อมนี้ สพม. 23  จึงขอแจ้งรหัสผ่านมาพร้อมนี้  รายละเอียดดังเอกสารแนบข้างต้น

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 18 เม.ย. 2559 เปิดอ่าน : 403
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com