สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน NEA สพม. 23

คู่มือการจัดทำ NEA
ขั้นตอนการรายงาน
สรุปจัดสรรครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรปัจจัยพื้นฐาน 2/2558
จัดสรรอุดหนุน 2/2558 (70%)
อุดหนุน 2 ทับ 58 (30%)
อุดหนุน 1/2559 (70%)


ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NEA สพม. 23.....

วันที่  15  สิงหาคม  2559   สพม. 23  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  NEA  สพม. 23   ณ ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฏ์  สพม. 23

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2559 เปิดอ่าน : 721
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com