สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3070 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

คำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ปี 61

1.แนวทางกรอบและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง
2.ลักษณะอาคารมาตรฐานฯ
3.แบบขอผูกพันแจ้งโรงเรียนฯ
4.การคิดปริมาณวัสดุ
5.แบบคำขอ ต่ำกว่า 10 ล้านฯ
6.สรุปแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
7. โปรแกรม ปร.4-6
8.เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณฯ
ตาราง factor f ที่ใช้ในการคำนวณ


รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.....

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2561
รายละเอียด  ดังแนบ

(ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือราชการทาง AMSS  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2559 เปิดอ่าน : 837
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com