สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สกลนครเพื่อตรวจราชการ.....

  

เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 11 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงและจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 เขต 2และเขต 3 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จังหวัดนครพนม นครพนมและมุกดาหาร ร่วมให้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสโดย : Sukanya Shinsri เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2560 เปิดอ่าน : 356
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com