สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 11.....   

       เมื่อเร็วๆนี้ นายประเสริฐ  หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายและโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการของกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนิเทศให้คำปรึกษารับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรค ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร  ดังนี้
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร ในโครงการศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่คนตาบอดและโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมการประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย การส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนชุมชนดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยโรงเรียนเทศบาล1(หนองแสง)และโรงเรียนสุนทรวิจิตร
ดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000738916366&sk=photos&collection_token=100000738916366%3A2305272732%3A69&set=a.1430594180308532.1073742314.100000738916366&type=3&pnref=story

     

โพสโดย : Sukanya Shinsri เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2560 เปิดอ่าน : 401
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com