สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3186 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

การรายงานข้อมูลตามโครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

แบบรายงานของโรงเรียน


ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนต่อไปนี้ รายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่แนบ ภายในวันที่ 20 พ.ค. 60 .....

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนต่อไปนี้  รายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่แนบ  ภายในวันที่  20  พ.ค. 60  ด่วน
1. โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  (จำนวน  2  รายการ)
2. โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
3. โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
4. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
5. โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
6. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

เว็บไซต์รายงานข้อมูล  https://e-budget.jobobec.in.th
รายละเอียดตามคู่มือการใช้งานโรงเรียนตามที่แนบ
 
หมายเหตุ   username  และ password  ใช้รหัส  obec  (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย  540....)

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2560 เปิดอ่าน : 275
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com