สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

แบบสำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวนักเรียน สังกัด สพม. เขต 23แบบสำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวนักเรียน สังกัด สพม. เขต 23.....

ประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบภัย สพม. เขต 23 จึงได้จัดทำแบบสำรวจนักเรียนที่ประสบภัยหนาวขึ้นมา และโรงเรียนสามารถรายงานข้อมูลนักเรียนที่ประสบภัยได้ โดยสามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้ที่ เว็บลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/1wCAYlaJTxmQHd2V8-ZcyRxqncjWhL_3eTjWbiARmjgc/edit?usp=sharing

โพสโดย : นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2561 เปิดอ่าน : 98
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com